Background

HB Reavis sklady

 • Work Image
 • Work Image
 • Work Image
 • Work Image
 • Work Image
 • zákazník
  HB Reavis-Sklady
 • Miesto
  Slovensko
 • stav
  dokončený
 • predchádzajúci svetelný systém
  450W metalhalogenidové lampy, spotreba energie 65 408 kWh/rok
 • optimalizované riešenie
  DDK-LED HBS HE systémy, spotreba energie 25 371 kWh/rok
 • úspora na energiách
  61%
 • návratnosť investície
  3.3 roka

Účelom tohto projektu bola kompletná obnova 2200 m2 veľkého skladu spoločnosti HB Reavis v Rači. Primárne bol projekt zameraný na zlepšenie osvetlenia v sklade a jeho exteriéri. Výkon pôvodných svietidiel bol vyhodnotený ako nedostačujúci vzhľadom na krátku prevádzkovú životnosť a vysokú spotrebu energie.

HB Reavis je jedným z popredných developérov komerčného majetku v strednej a východnej Európe. Zaoberá sa veľkými kancelárskymi projektmi, nákupnými a zábavnými centrami a logistickým rozvojom (disponuje s 600 000 m2 nájomnej plochy).

Špeciálnou požiadavkou zákazníka bolo pracovať s nasledujúcimi parametrami: 200lx v interiéri skladu z dôvodu vyššej viditeľnosti a 400lx v manipulačnom priestore z dôvodu častej vykládky a distribúcie nového tovaru. V niektorých prípadoch tento priestor zahŕňal 1 meter široké koridory.

Pôvodné, 450W metalhalogenidové lampy, spolu s 71 výbojkami boli kompletne vymenené za DDK-LED HBS HE systém. Úspora energie po namontovaní LED svietidiel bola 61%. Očakávame, že projekt sa plne refinancuje v priebehu ďalších 3, 5 roka.

DDK-LED HBS HE

Sofistikované, vysoko výkonné LED svietidlá určené na osvetlenie veľkých priestorov so stredne vysokým alebo vysokým stropom.

DETAIL PRODUKTU
61%
úspora na energii
3.3 roka
návratnosť investícií
OPTIMALIZOVAŤ
POZITÍVNE VPLYVY NA VÝKON PRACOVNÍKOV
OSTATNÉ PROJEKTY
sociálne siete