background
background

DDKPOWER Technology Services

Vám pripraví projektovú elektro-dokumentáciu k celej stavbe na základe platných noriem a predpisov.

Realizačný projekt

Elektroprojekt

Projekt skutočného vyhotovenia

Revízne správy

Svetlotechnický projekt

Pripravíme pre Vás svetlotechnický projekt, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou každej novej a rekonštruovanej stavby. Svetlotechnické hodnotenie podlieha technickým normám a platným predpisom. Pri vypracovaní posudku zohľadníme celkovú situáciu stavby, najbližšieho okolia, vnútorné dispozičné riešenie, vonkajšiu geometriu stavby a funkciu využitia vnútorných priestorov.

sociálne siete