background
background
background

DDKPOWER Technology Services

Zabezpečíme rýchlu dodávku elektro materiálu vrátane svietidiel až na miesto montáže. Interná logistika, dobré dodávateľko-odberateľské vzťahy a profesionálne vyškolený tím sú kľúčom k našej flexibilite a promptnej dodávke. DDKPOWER technology Services vám ponúka plnú podporu počas celej zakázky – počínajúc návrhom projektu, cez realizáciu elektromontáže k revíznej správe až po údržbu.

RIEŠENIA NA MIERU

Každý nový projekt je ohodnotený individuálne. Cieľom je navrhnúť čo najefektívnejšie riešenie s ohľadom na ceny a dostupnosť materiálov.

PREHĽAD NÁKLADOV

Pripravíme pre vás výkaz – výmer, kalkuláciu očakávanej investície rozdelenej na jednotlivé ceny.

FINANCOVANIE

V prípade modernizácie osvetlenia použitím LED svietidiel môže byť investícia financovaná z ušetrených nákladov získaných z úspor na energii v priemere 50-70%. V prípravnej fáze vypočítame, aké budú vaše celkové úspory po znížení nákladov na elektrinu a odhadneme návratnosť investície. V priemere splatíte nové LED osvetlenie do 3 rokov.

sociálne siete