background
background

Oprávnenie na druh činnosti:

S - Odborné prehliadky a odborné skrúšky vyhradených technických zariadení elektrických
O - Oprava vyhradených technických zariadení v rozsahu
OU - Oprava a údržba
R - Rekonštrukcia
M - Montáž do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
E2 - Technické zariadenia do 1000V vrátane bleskozvodov
Triedy objektov: A - objekty bez nebezpečenstva výbuchu

Certifikácia podľa STN EN ISO/IEC 17 024:2004

stiahnuť osvedčenie:
1. na montáž, rekonštrukciu a údržbu vyhradených technických zariadení
2. na výrobu elektrických svietidiel, zariadení pre motory a vozidlá a signalizácie

sociálne siete