Background

TECHNICKÉ SLUŽBY SENICA

 • Technické služby
 • Technické služby
 • Technické služby
 • Technické služby
 • Technické služby
 • Technické služby
 • Technické služby
 • Technické služby
 • zákazník
  Technické služby
 • Miesto
  Senica, Slovensko
 • stav
  ukončený
 • rozsah projektu
  Železničná ulica, 900 m
 • svetelný systém
  DDK-LED SLS 45W - 8 ks, 120W - 1 ks, 135W - 14 ks

Účelom tohto projektu bola realizácia výmeny verejného osvetlenia na Železničnej ulici v Senici. Primárne bol projekt zameraný na návrh úsporného LED osvetlenia v súlade s platnou legislatívou, garantujúci dlhú životnosť a nízku spotrebu energie.

TS Senica s.r.o. je akciová spoločnosť, ktorá spravuje majetok mesta. Z verejno-prospešných činností sa zameriavajú na správu a údržbu verejnej zelene, verejného osvetlenia, verejných komunikácií a chodníkov, mestského mobiliáru a vykonávajú všetky činnosti súvisiace s komunálnym odpadom pre Senicu a priľahlé obce.

Namontované boli moderné vysokovýkonné DDK-LED svietidlá v celkovom počte 23 ks.

DDK-LED SLP

Vysoko výkonné svietidlá navrhnuté špeciálne pre vonkajšie použitie na uliciach, cestách, chodníkoch, parkoviskách, námestiach a iných verejných priestoroch.

DETAIL PRODUKTU
900 m
ROZSAH PROJEKTU
Ulica
PROJEKT
BEZPEČNOSŤ
NIŽŠIA MIERA KRIMINALITY & MENEJ NEHÔD
OSTATNÉ PROJEKTY
sociálne siete