background
background

DDK-POWER Technology Services

vám připraví projektovou elektro-dokumentaci k celé stavbě na základě platných norem a předpisů.

Realizační projekt

Elektroprojekt

Projekt skutečného provedení

Revizní zprávy

Světlotechnického projekt

Připravíme pro Vás světlotechnického projekt, který je nedílnou součástí každé nové a rekonstruované stavby. Světlotechnického hodnocení podléhá technickým normám a platným předpisům. Při vypracování posudku zohledníme celkovou situaci stavby, nejbližšího okolí, vnitřní dispoziční řešení, vnější geometrii stavby a funkci využití vnitřních prostor.

sociální sítě